Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

JUDr. Miluše Calábková

Provozuji advokátní kancelář. Poskytuji právní služby v oblasti práva občanského, dědického i pracovního. Také se zaměřuji na právo rodinné, majetkové a obchodní. Nabízím právní pomoc ve sporech o výživné či péči o nezletilé děti.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

1. Reality CZ+, s.r.o.

1. Reality CZ+, s.r.o.

Zprostředkování prodeje a koupě bytů, rodinných domů, pozemků, vodních ploch, rekreačních objektů, komerčních objektů a historických objektů, zprostředkování pronájmu bytů, domů, pozemků, nebytových prostor, komerčních objektů, přímý výkup nemovitostí a …

Mgr. Dalibor Lachman, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Poskytujeme generální praxi.

JUDr. Dana Cetkovská, advokát

Provozování advokátní kanceláře. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné a pracovní právo. Řeším rozvody, společné jmění manželů, výkon rozhodnutí a exekuce. Poskytuji právní poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

BURGET KALABIS advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, a to formou právních konzultací, sepisováním smluv a podání, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy, rozhodci nebo ...

JUDr. Eva Chromcová Burešová, advokátka

Poskytuji právní služby se zaměřením na pracovní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Lenka Vrzalová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Pavel Štěpánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, pracovního a zemědělského práva.

Dr. Mgr. Petr Skalka

Poskytování právních služeb v oboru občanské, rodinné, obchodní a pracovní právo. Obhajoba ve věcech trestních.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

JUDr. Milan Hubený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a bytového práva.

Mgr. Drahomír Krátký

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a bytového práva.

JUDr. František Vepřek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a bytového práva.

JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D., advokátka

Nabízíme advokátní služby v oblasti finančního a správního práva.

JUDr. Miroslava Ohlídalová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, insolvenčního, trestního a pracovního práva včetně převodů nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

Mgr. Tomáš Kotrys, advokát

Nabídka advokátních služeb především v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

Mgr. Petra Komárová, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního, trestního a ústavního práva včetně sepisování ústavních stížností.

JUDr. Pavel Kvíčala

Poskytohttps://ask.szn.cz/premise/premiseScreen?state=DETAILvání advokátních služeb.

JUDr. Josef Augustin, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti rodinného a trestního práva.

JUDr. Peter Mai, advokát

Nabídka právní pomoci v různých oblastech práva.

Mgr. Ondřej Krejčovský

Poskytování notářských služeb a právního poradenství v oblasti práva občanského, nemovitostí, práva obchodních společností a družstev.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)