Zdravotnická sdružení

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Prostějov

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

Klub stomiků Prostějov, o.s.

Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií.

Sdružení Podané ruce, o.s.

Prevence a léčba závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Prostějov

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum

Pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti. Nabídka tlumočnických služeb, sociálního poradenství, sociálně aktivizačních služeb, půjčování kompenzačních pomůcek, sluchadel, sociální rehabilitace.