Katolická charita a misie • okr. Prostějov a okolí

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Pečovatelské služba nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let. Mezi základní činnosti, které zajišťujeme patří: Pomoc při přípravě a zajištění stravy. Pomoc při …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Charita Konice

Podpora charitních služeb. Domácí zdravotní a hospicová péče. Charitní pečovatelská služba Konice.

Arcidiecézní charita Olomouc

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

18 kmOlomouc, Křížkovského 505/6

Charita Kojetín

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. Charitní ošetřovatelská služba. Rodinný klub Maria.

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Dům sv. Vincence. Bezbariérová tréninková kavárna Betreka. Podpora samostatného bydlení. Dluhová poradna. Krizové centrum.

Charita Kroměříž

Charita Kroměříž poskytuje sociální služby, humanitární pomoc, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, duchovní podporu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Oblastní charita Vyškov

Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v domácím prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Charita Šternberk

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Nízkoprahové denní centrum Schod. Jiloro-Srdíčko. Charitní poradna nedlužím. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Humanitární sklad. Charitní šatník.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Nový domov

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Využití internetu, půjčování literatury, využití materiální pomoci z charitního šatníku, zapůjčení …

Charitní dům pokojného stáří Čeložnice

Charitní dům slouží seniorům, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou pobývat ve vlastním prostředí. Přispívá k důstojnému zajištění jejich potřeb a poskytuje místo k životu, kde se lidé mohou spolehnout na podporu a zájem. CHDPS Čeložnice je …

Azylové bydlení Cusanus

Zařízení poskytuje sociální služby lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě.

53 kmUherské Hradiště, Průmyslová 1299 + pobočky (12)

Charita Zábřeh

Nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk. Charitativní činnost, služby osobní asistence, odlehčovací služby, programy a denní služby pro osoby s mentálním …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Charita Moravská Třebová

Centrum humanitární pomoci. Charitní pečovatelská služba. Denní stacionář Domeček. Dobrovolnické centrum. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu. Sociálně terapeutické dílny …

Spolek Metoděj, o.s.

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Pořádáme maškarní plesy, zahradní slavnosti a letecko-modelářský kroužek. Provozujeme prostory pro pořádání rodinných oslav, rautů, výstav, divadelních představení, koncertů a společenských večerů.