Náboženské organizace

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Duchovní péče je integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal. Úkoly duchovní ...

Charita Konice

Podpora charitních služeb. Domácí zdravotní a hospicová péče. Charitní pečovatelská služba Konice.

Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Přesné datum založení kostela Povýšení svatého Kříže není známo, bylo to pravděpodobně před rokem 1200. Na místě původně stával kostel svatého Kříže coby součást zdejší tvrze, která byla zničena během válek.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:30)

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Prostějově

Pořádání duchovních setkání a příprava volnočasových programů pro děti a mládež.

Římskokatolická farnost Boušín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Bousín +

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Sbor Církve bratrské v Prostějově

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajištění mimořádných bohoslužebných shromáždění o velikonocích a o vánocích.

Římskokatolická farnost Přemyslovice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Jesenec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání.

Římskokatolická farnost Šubířov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Kladky

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Stínava

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Vícov

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Pivín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Výšovice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Farnost se připomíná již roku 1345, ale kolem roku 1630 zanikla. Roku 1760 byla obnovena a inkorporována kanonií šternberské.

Římskokatolická farnost Žešov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Dobromilice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Tištín

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Hruška

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Myslejovice

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Pavlovice u Kojetína

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a poskytujeme informace o činnosti římskokatolické farnosti.

Římskokatolická farnost Rozstání

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Vřesovice

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Slovo života Prostějov

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Pravoslavná církevní obec v Prostějově

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v modlitebně. Modlitebna Bet ha-midraš, lidově nazývaná Židovská radnice, byla poslední židovskou modlitebnou ve městě. V roce 1951 byla ve špatném stavu prodána pravoslavné církvi, která ji adaptovala na kostel sv. ...