Obchodní a hospodářské komory

Prokos

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu.

Britská obchodní komora v České republice

Britská obchodní komora v České republice

Zabýváme se rozvojem vzájemné obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británií.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Nezávislé profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě a v cestovním ruchu pro ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů.

Okresní hospodářská komora Břeclav

Poskytování poradenství pro začínající podnikatele v oblasti řízení podniku, financování projektů a daňové problematiky.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)

Nizozemsko-česká obchodní komora

Nizozemsko-česká obchodní komora

Sdružujeme české, nizozemské a jiné mezinárodně působící firmy. Účelem je podpora česko-nizozemských obchodních vztahů. Komora pořádá networkingové akce a obchodní obědy a několikrát do roka vydává Newsletter.

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Poskytování informačních, poradenských a školicích služeb pro podnikatele, podpora a propagace podnikatelů a zastupování zájmů členských firem.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

Poskytování poradenských a informačních služeb podnikatelům.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:30)

SIC

Hlavní koordinátor přípravy a naplňování Strategie inteligentní specializace / Regionální inovační strategie Středočeského kraje.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Pro spokojenost zákazníků i dodavatelů spolupracujeme s nejlepšími českými a významnými zahraničními odborníky a dbáme na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Řešíme konkrétní úkoly požadované našimi členy, které ...

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Česko-filipínská obchodní komora, z.s.

Navazování obchodních a společenských kontaktů s širokými možnostmi uplatnění českých a filipínských firem a institucí v obou našich zemích. Propagace a vzájemné kulturní poznávání.

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Obchodní komora usilující o podporu hospodářských a obchodních styků mezi ČR a Švýcarskem, zajištění informací, kontaktů, právní pomoci a exportu.

Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů

Dobrovolné společenství soukromých výrobních, obchodních a družstevních firem z oblasti zpracování dřevní suroviny.

Česko-Keňská smíšená obchodní komora

Zprostředkujeme obchod a kontakty mezi Českou Republikou a Keňou. Nabízíme informace o možnostech na východoafrických trzích a další. Zaměřujeme se také na dodávky kávy a čaje přímo ze země původu.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

Hlavním cílem je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Okresní hospodářská komora Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín

Nabízíme služby pro podnikatele z hodonínského regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Michal Kalášek

Nabízím prodej a nákup, export a import, nemovitosti, investice, filmové služby a reklamní činnost.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

Česká bankovní asociace

Česká bankovní asociace

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Občanské sdružení obhajuje oprávněné zájmy podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s.

Naším posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Provádění iniciativní a koordinační činnosti s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

Asociace pro elektronickou komerci

Asociace pro elektronickou komerci

APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.

Česká asociace manažerů nákupu a logistiky

Snažíme se o zlepšování profesních podmínek pro vykonávání funkce manažera nákupu a logistiky.

Sdružení dodavatelů investičních celků, SDIC

Naším posláním je identifikace a analýza problémů členských podniků.

Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Okresní hospodářská komora Cheb

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno

Zabýváme se nabídkou podnikatelského a informačního servisu, vzdělávacích akcí, obchodních misí a databází kontaktů.

Okresní hospodářská komora Liberec

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Okresní hospodářská komora Vyškov

Propagace nabídek a potřeb členských firem. Podpora rozvoje malého a středního podnikání, nabídka poradenství k fondům EU.

Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.

Zajišťování podpory v podnikání, prosazování zájmů místních firem, jejich reprezentace a využívání podpor.

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice

Navazování nových obchodních kontaktů, podpora a rozvoj hospodářských česko-francouzských vztahů, převážně pro MSP; studie a prospekce trhu, obchodní zastoupení, vzdělávání, akce pro členy, pronájem kancelářských prostor, virtuální kanceláře.

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora

Poskytujeme asistenci italským a českým společnostem v oblasti propagačních aktivit. Nabízíme konzultační služby i podnikatelské a obchodní mise.

Educon

Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci.

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií

Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií.

Marketingový klub ČR o.s.

Cílem sdružení je zajistit vzdělávání, setkávání a výměnu názorů této profesní skupiny.

Solus

Zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu a jiných finančních služeb poskytovaných spotřebitelům.

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek

Podporujeme činnost profesionálních žen na vysokých řídicích pozicích, ale i drobných podnikatelek.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora

Pro své členy, firmy a podnikatele zajišťujeme komplexní služby, informační servis zdarma, poradenství, dotace z EU, vzdělávání, granty a podpory. Pořádáme odborné semináře, kurzy a jiné akce na regionální i mezinárodní úrovni.

Česká leasingová a finanční asociace

Česká leasingová a finanční asociace

Asociace sdružuje nebankovní společnosti, které nabízejí leasing, úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a také subjekty, které se zabývají těmito finančními produkty.

Krajská hospodářská komora Liberec

Poskytování poradenských služeb v oblasti podnikání, celní a právní problematiky.