Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Prostejov.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Olomoucký okres Prostějov


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Prostějov"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Ministerstvo obrany - 102. průzkumný prapor Prostějov - www.102pzpr.army.cz

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva.

Prostějov, Letecká 3135/1 + pobočky (23) - +420 973 411 108, +420 973 411 110

Katastrální pracoviště Prostějov - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí, možnost nahlížení do katastru a pořizování pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty.

Prostějov, Komenského 82/14 + pobočky (113) - +420 582 302 511

OSSZ Prostějov - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/olomoucky-kraj/ossz-prostejov.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Prostějov, Plumlovská 458/36 - +420 582 300 511

Policie ČR - Územní odbor Prostějov - www.policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Prostějov, Újezd 1658/12 + pobočky (160) - +420 974 781 230, +420 974 781 900

Okresní státní zastupitelství Prostějov - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Prostějov, Rejskova 3018/14 + pobočky (15) - +420 582 319 011

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Prostějov, Svatoplukova 2482/53 + pobočky (75) - +420 582 361 561, +420 731 692 745

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Konice, Na Příhonech 405 + pobočky (456) - +420 950 154 200, +420 950 154 203

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Prostějov, Aloise Krále 1552/4 + pobočky (83) - +420 582 406 011

Okresní soud v Prostějově - portal.justice.cz/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Prostějov, Havlíčkova 2936/16 - +420 582 401 611, +420 582 401 690