Soudy

Okresní soud v Prostějově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Okresní státní zastupitelství Prostějov

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Olomouci

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup a informační kancelář zajišťuje, vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, vydávání ...

17 kmOlomouc, tř. Svobody 685/16

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Vrchní státní zastupitelství Olomouc

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Vrchní soud v Olomouci

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Okresní soud Vyškov

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Okresní soud v Přerově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Okresní soud v Kroměříži

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v Uherském Hradišti

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)