Pobočky Charita Prostějov

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a ...

Hlavní pobočka

Brzy zavírá (v 15:30)

Charita Prostějov

Krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. invalidní vozík, polohovací postel). Zápůjčka zdravotnických a kompenzačních pomůcek je součástí komplexní domácí péče. Zapůjčení těchto pomůcek si klienti hradí dle platného sazebníku. V případě …

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Charita Prostějov

Pečovatelské služba nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let. Mezi základní činnosti, které zajišťujeme patří: Pomoc při přípravě a zajištění stravy. Pomoc při …

Pečovatelská služba

Charita Prostějov

Charitní šatník je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří nemají potřebné finanční prostředky. Počet klientů a vydaných položek ze ...

Charita Prostějov

Sociální rehabilitace podporuje osoby s chronickým duševním onemocněním v začleňování do běžného života, formou dopomoci v oblasti samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. S využitím specifických činností rozvíjejících sociální a pracovní dovednosti. Tato …

Sociální rehabilitace Cesta

Charita Prostějov

Chráněné bydlení je primárně pro osoby s mentálním postižením (popřípadě v kombinaci s tělesným postižením) a také pro jejich rodiče, kteří vzhledem ke svému stáří nejsou schopni zajistit kvalitní péči svým dospělým dětem. Díky naší službě je možné pomoci ...

Charita Prostějov

Duchovní péče je integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal. Úkoly duchovní ...

Duchovní a pastorační služba

Charita Prostějov

Pečovatelské služba nabízí pomoc pro setrvání v domácím prostředí seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním starším 18 let na území města Prostějova a v blízkém okolí. Mezi základní činnosti, které zajišťujeme patří: Pomoc …

Pečovatelská služba

Brzy otevírá (v 16:00)

Charita Prostějov

Zdravotní služba je odborná zdravotní péče, která je indikovaná praktickým lékařem nebo nemocnicí. Nabízíme: aplikace infuzní terapie (i.v., s.c), aplikace inzulínu, klyzma, aplikace léčebné terapie s.c. , i.v., i.m, p.o, aplikace léčebné terapie …